Hei, Olen asianajaja Jukka Ahonen.

Kokemus, luotettavuus, ammattitaito.

JUKKA S. AHONEN

Asianajaja, varatuomari

Valmistuin ylioppilaaksi vuonna 1996 ja oikeustieteen kandidaatiksi 2005. Varatuomarin arvonimen sain 2007 ja Suomen asianajaliiton jäsen olen ollut vuodesta 2013 lähtien. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt yrityksen lakimiehenä, syyttäjänä sekä käräjä- ja hovioikeuden viskaalina. Asianajotehtävissä olen työskennellyt vuodesta 2011 lähtien.

Hoidan monipuolisesti yksityishenkilöiden ja yritysten toimeksiantoja. Siviilioikeudellisista toimeksiannoistani toimialaani kuuluvat erityisesti huoneisto- ja asuntokauppariidat sekä erilaisien riitaisuuksien selvittäminen asunto-osakeyhtiöissä. Avustan päämiehiäni erilaisissa perinnönjako ja avioeroasioissa sekä toimin näissä asioissa myös pesänselvittäjänä ja –jakajana. Olen hoitanut myös yritysten ja yhteisöjen sopimus- ja riita-asioita, yhdistysoikeudellisia toimeksiantoja sekä konkurssipesien pesänhoitajana. Minulla on kertynyt myös runsaasti kokemusta sadoista rikosoikeudenkäynneistä niin syytettyjen kuin asianomistajienkin avustajana.

PALVELUT

Keskeisimpiä palvelujani ovat

OIKEUDENKÄYNNIT

Rikosoikeudenkäynneissä asianomistajien ja syytettyjen avustaminen yleisissä tuomioistuimissa tai riita-asioissa kantajan tai vastaajan avustaminen. Avustan päämiehiäni myös välimiesmenettelyissä ja hallinto-oikeudessa. Hoidan runsaasti asunto-osakeyhtiöiden toimintaan ja päätöksen tekoon liittyviä toimeksiantoja.

PERHE- JA PERINTÖOIKEUS

Lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat asiat. Avioeroon liittyvä omaisuuden osittaminen. Avioehtosopimukset kuin myös ositussopimukset ja muut avioliittoon liittyvät varallisuusjärjestelyt. Kuoleman tapauksissa laadin perukirjoituksia ja toimin pesänselvittäjänä tai avustan pesän osakkaita perinnönjoissa ja testamenttien laadinnassa.

KIINTEISTÖ- JA ASUNTOKAUPPOIHIN SEKÄ RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT RIIDAT

Oman asunnon ostaminen on yksi tärkeimpiä ja arvokkaimpia hankintoja ihmisten elämässä. Samoin asuntojen rakentaminen ja myyminen sisältää rakentajan sekä myyjän kannalta merkittäviä riskejä. Hoidan lisäksi asunto-osakeyhtiöihin liittyviä riitaisuuksia.

VAHINGONKORVAUKSET

Avustan henkilövahinkoasioissa päämiehiäni kuin myös yritysasiakkaita hankkimaan heille kuuluvan korvauksen aiheutuneista vahingoista tai puolustamaan oikeuksiaan vahingonkorvauskanteita vastaan. Mikäli vahingonkorvauksista tai sopimussakoista voidaan sopia jo edeltä käsin, on syytä antaa asianajajan antaa arvionsa riskeistä sekä siitä, missä muodossa sopimus kannattaa laatia.

TYÖOIKEUS

Työnantajan tai työntekijän avustaminen työ- tai virkasopimuksen irtisanomistilanteissa. Avustaminen erilaisissa työsopimukseen liittyvissä riitaisuuksissa, kuten kilpailukieltoa koskevissa riitaisuuksissa. Työnantajan tekijänoikeuksien suojaaminen.

SOPIMUSOIKEUS

Erilaiset yritysten ja yksityisten sopimukset. Lisenssi ja osakassopimusten laadinta. Sopimukseen perustuvien riitojen ratkaiseminen ja avustaminen oikeudenkäynnissä.

 

 

YHTEYSTIEDOT

Jukka S. Ahonen
Asianajaja, varatuomari

Asianajotoimisto Ahonen Oy
Asemakatu 22-24, 3 krs.
70100 KUOPIO

Puh. 020 7300 711
Gsm. 040 161 2340
E-mail. jukka.ahonen@ahonenlaw.fi
www.ahonenlaw.fi